Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Tušové kresby a akvarel I a II / k výstavě František Skála a jiné práce

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
František Skála a jiné práce

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Cyklus interaktivních workshopů k výstavě Františka Skály se bude soustředit na důležité znaky a na zvolené výtvarné techniky z širokého spektra umělecké tvorby autora. Výtvarná práce se zaměří na médium kresby, malby, grafiky a pozornost také bude věnována tvůrčímu procesu jako je ilustrace. V první sérii workshopů si vyzkoušíme kresbu tuší, kterou budeme kombinovat s akvarelovou malbou. V navazující sérii výtvarných reflexí se budeme věnovat i grafickým technikám. Nejprve se zaměříme na kresebné skici jako na záznamy výtvarných myšlenek pro ilustraci. Finální námět poté přeneseme pomocí jednoduchého rycího nástroje do plastové destičky, ze které následně vznikne otisk. Během tvůrčí práce se budeme inspirovat pojetím tvorby umělce (poetičnost, hravost, humor, fantaskní svět, tajemství) a tematicky budeme vycházet z motivů přírody, ze světa zvířat nebo z pohádkových či fiktivních příběhů.