Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Textil, vzory a symboly I a II / k výstavě John Wehrheim: Paradise Lost / Fotografie

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
John Wehrheim: Paradise Lost

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní workshopy budou reagovat na hnutí hippies (děti květin neboli květinové hnutí). Z širokého množství hodnot, sloganů a motivů tohoto stylu života se soustředíme na jedno z hesel, jako je „síla květin“. Zaměříme se na květiny, které jsou symbolem krásy, čistoty, vesmírné rozmanitosti, pomíjivosti a také upomínkou ztraceného ráje.
V prvním cyklu dílen Květiny v akvarelové malbě budeme pozornost věnovat květinovému námětu prostřednictvím transparentní malířské techniky akvarelu na papír. Během tvorby se budeme soustředit na prožitek jako na cestu k výtvarnému vyjádření a na emocionální účinek barev.
V druhé sérii dílen pod názvem Textil, vzory a symboly se budeme inspirovat květinovými motivy jako charakteristickými znaky stylu hippie v módním světě. Vyzkoušíme si techniku malování na textilní materiál pomocí horkého vosku a barevných pigmentů.
Závěrečná řada workshopů s názvem Vosky a lazury bude reflektovat kombinaci různých uměleckých postupů. Zaměříme se na speciální malířskou techniku, kdy budeme vrstvit voskovou malbu na papír, kterou doplníme barevnými valéry pomocí akvarelové malby. Důležitými aspekty se stanou pestrobarevnost a mnohovrstevnatost.