Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Skici, studie a návrhy I a II / k pomníku Jana Palacha – Dům matky a Dům syna

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarné dílny budou reagovat na principy tvůrčí práce umělce Johna Hejduka a na jeho architektonické objekty k uctění památky Jana Palacha – Dům matky a Dům syna na Alšově nábřeží v Praze. Inspiračním impulzem pro výtvarnou práci se stanou skici tohoto významného amerického architekta, které vznikaly během tvůrčího procesu příprav, studií a návrhů. Vyzkoušíme si kombinaci kresebných a malířských technik (perokresba, lavírovaná kresba, malba akvarelem nebo tuší). Během výtvarné práce bude možné také uplatnit umělcův vztah k imaginaci, hravosti nebo poezii. Podobně jako architekt John Hejduk se můžeme inspirovat velkolepými reji masek v Benátkách a v barokní Evropě nebo se budeme soustředit na hlavy. Při zobrazování figurativních námětů se tak do kresebných a malířských záznamů mohou dostat např. zoomorfní a humanoidní prvky nebo budeme uplatňovat principy náhody, prolínání iracionality s realitou nebo tvůrčí asociace.