Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Plenérová kresba a malba tuší I a II

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Tyto dva workshopy jsou přesunuty na termín 31. 7. 2022. Děkujeme za pochopení.

Trojské plenéry jsou realizovány ve spolupráci edukačního oddělení Galerie hlavního města Prahy a Botanické zahrady hl. města Prahy v Troji. Koncept vzájemné kooperace se orientuje na propojení dvou inspirujících sfér – umění a zahrady.

Podněty pro kresebné a malířské záznamy budeme nacházet přímo v zahradě Zámku Troja. Plenéry s profesionálním vedením zkušené lektorky budou zaměřeny na postupy kresby rudkou, malby tuší a akvarelu a přiblíží tvorbu vybraných autorů, jejichž díla jsou součástí sbírek GHMP a která se týkají tématu krajinomalby (např. Josefa Burianová, Emil Filla, Josef Luňák, Václav Mašek, Karel Minář, Josef Václav Myslbek, Otakar Novák, Josef Pošva, Vojtěch Sedláček, Bohumil Ullrych, Vojtěch Michal, Jaroslav Vožniak, Bořivoj Žufan aj.) a námětu, který se zaměřuje na pražskou architekturu (např. Václav Hejna, Josef Jíra, Jan Bohuslav Melichar, Lumír Šindelář, Jan Angelo Zeyer aj.) nebo motivů rostlin a květin (Gerhard Färber, František Kobliha aj). Během cyklu plenérů se zaměříme i na práci se štětcem a na malířství inspirované čínským uměním. V rámci výtvarné práce budeme čerpat z tradic východní tušové malby. Inspirací se také stanou fresky v čínských komnatách Zámku Troja.

Potřebný materiál a vybavení si každý účastník přinese sám. Bližší informace poskytne lektorka formou e-mailové korespondence. Pro tvůrčí práci bude k dispozici základní výtvarný materiál a zázemí eko-ateliéru v oranžérii Zámku Troja, které poskytuje příjemný prostor pro kreativní práci v případě nepříznivého počasí nebo i pro odpočinek.