Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Ornamenty a dekory III / k dlouhodobé expozici Historické interiéry paláce…

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní workshopy budou reagovat na prostředí historického interiéru reprezentativního patra Colloredo-Mansfeldského paláce. Inspiračním impulzem pro výtvarnou práci se stanou vizuální motivy pražské palácové architektury (turecké tapety, nástropní freska s námětem shromáždění olympských bohů, mramorové dekory nebo barokně-rokokové ornamenty). V rámci výtvarných dílen Ornamenty a dekory si účastníci budou procvičovat ruční práci nebo experimentovat s různými postupy při vytváření barevných motivů (našívání nebo lepení korálků, šitá kresba, koláž a různé práce s papírem). Mezi základní materiál pro tvorbu objektů budou patřit korálky v různorodých barvách nebo dekorované papíry. Během výtvarné práce budou účastníci reagovat zvolenými prostředky na náměty z barokního paláce nebo budou vytvářet vlastními vzory a symboly. V rámci malířských dílen pod názvem Fresková malba budeme reagovat na malířskou výzdobu v Colloredo-Mansfeldském paláci, která je neoddělitelnou součástí stavby.

Výtvarné dílny budou situovány do zázemí ateliéru edukačního centra, kde se zaměříme na funkci malířství ve vnitřních prostorách objektu a vyzkoušíme si malbu akrylovými barvami na speciálně upravený podklad, který bude připomínat povrch omítky.