Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Kresba, stopy a otisky I / ke stálé expozici v Bílkově vile

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní výtvarné dílny budou věnovány kresebné tvorbě Františka Bílka. Účastníci se mohou prostřednictvím expozice Bílkovy vily samostatně seznámit s osobitým výtvarným rukopisem umělce. V zázemí ateliéru Edukačního centra proběhne kreslířský workshop, během kterého se zaměříme na lineární a stínovanou kresbu pomocí rudky. Účastníci si budou moci, jako jednoho z kreslících nástrojů, vyzkoušet techniku frotáže, v rámci které dojde k přenášení reliéfní struktury dřeva na papír. Vyzkoušíme si tento grafický materiál v působivé kombinaci jemných čar, širokých tahů a skvrn. Budeme také experimentovat s rozmýváním linky vodou a štětcem. Inspirace pro výtvarné náměty bude vycházet z tvorby Františka Bílka a z jeho figurálních děl. Všímat si budeme základních rysů obličeje a vybraných znaků a symbolů lidské postavy.