Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Kresba drapérie III a IV / ke stálé expozici Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní workshopy budou reagovat na prostředí historického interiéru reprezentativního patra Colloredo-Mansfeldského paláce. Inspirací pro výtvarnou práci se stane nástropní freska s námětem shromáždění olympských bohů. Zaměříme se na zobrazení postav a na umělecké ztvárnění látek v nástěnné malbě, které bylo oblíbeným motivem a stylovým prvkem v dějinách umění. Během výtvarné dílny si vyzkoušíme kresbu na podklad papíru (tužka, rudka nebo přírodní uhel). Budeme se soustředit na modelaci látky, na plastické zobrazení nebo na práci se světlem a stínem. Dílny se budou odehrávat v zázemí ateliéru edukačního centra, kde budeme tvořit u malířského stojanu.