Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Keramická tvorba / k výstavě Kamenné poklady pražských zahrad

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžerii

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Kamenné poklady pražských zahrad

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní dílny budou reagovat na sochařské aspekty kamenných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, které jsou součástí interiérové expozice ve sklepení Zámku Troja. Během návštěvy areálu zámku se budeme inspirovat i vizuálními motivy z trojské zahrady. Z exteriéru zámku to jsou například dekorativní terakotové vázy, které zdobí parapety jižní a východní strany velké terasy, hlavní schodiště zámku nebo kamenná kašna s figurálními motivy Nereidek a delfínů. Tématem výtvarného tvoření se stane keramická tvorba, kdy se zaměříme na práci s hlínou jako na spojení přírodního a výtvarného řádu. Dílna pod názvem Keramická tvorba bude zaměřena na modelování hlíny z volné ruky. Během navazující dílny s názvem Dekorování keramiky budeme vypálené výrobky z keramické hlíny následně upravovat barvou. Během procesu keramické tvorby se seznámíme s jednotlivými fázemi, jako jsou modelování, sušení, vypalování a také dekorování. Dílny proběhnou ve spolupráci s profesionálním keramikem.