Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Keramická tvorba I / k výstavě Jan Kovářík: Colorbond

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Jan Kovářík: Colorbond

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní workshopy budou reflektovat uměleckou tvorbu vystavujícího autora a jeho přístupy k sochařské práci. Budeme se soustředit na keramickou tvorbu jako na spojení přírodního a výtvarného řádu. Nejdůležitějším nástrojem se stanou ruce. Realizace v hmotě budou představovat výtvarné postupy, jako jsou hnětení, válení, dotýkání, zanechávání stop a struktur nebo vytváření detailů v podobě hlazení, zarovnávání, vyrývání a škrábání. Během procesu keramické tvorby se seznáme s jednotlivými fázemi, jako je modelování, sušení a vypalování. Výtvarné dílny budou probíhat ve spolupráci s keramikem Janem Pospíšilem, který má v dané oblasti dlouholetou praxi. Nabídne tak účastníkům dílny své bohaté zkušenosti (základy točení na kruhu, modelování) nebo poskytne praktické rady.