Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Možnosti ornamentu, dekoru a lidového umění II / k výstavě Pražská Pallas a Moravská Hellas / 1902: Auguste Rodin v Čechách a na Moravě

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Pražská Pallas a Moravská Hellas

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarné dílny mimo jiné přiblíží uměleckou tvorbu francouzského sochaře Auguste Rodina a budou reflektovat autorovo kresebné ztvárnění lidského těla. Zároveň se však primárně zaměříme také na tradiční dekor spojený s lidovým uměním i na ornamenty folklorních krojů, se kterými se sochař setkal během své návštěvy na Moravě v roce 1902, a velice ho zaujaly. Interaktivní dílny budou situovány do zázemí ateliéru Edukačního centra GHMP, kde se budeme věnovat studijní kresbě, skicování a zobrazení jednotlivých částí figury (ruka, detaily tváře) v jednotlivých fázích a z různých úhlů pohledu – podobně jako postupuje sochař při navrhování soch. Navážeme tak na výtvarnou úlohu kresby jako na nezbytnou studijní pomůcku sochaře, který si ujasňuje kompozici a další aspekty uměleckého díla. Během výtvarné práce se také zaměříme na dynamiku a na gesto kresebného média. Ve druhé sérii dílen bude akcentován průzkum ornamentu, dekoru i typických prvků a atributů lidového umění. Původní tradiční ornament se stane východiskem pro současný dekor. Tyto aktualizace tradičních parametrů a rysů lidového umění, jejich posun do nových kontextů i jejich další proměny, variace a kombinace prostřednictvím zajímavých technik a postupů se stanou zajímavým kreativním experimentem.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.