Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Geometrické vzory, otisky a knihařské vazby I / ke sbírkám GHMP

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Cyklus workshopů bude reflektovat díla významných českých umělců, která reprezentují geometrické tvarosloví, formy abstrakce a konstruktivistické umění. Interaktivní dílny seznámí s vybranými autory, kteří jsou součástí sbírky GHMP (např. Milan Grygar, Stanislav Kolíbal, Radek Kratina, Jan Kubíček, František Kyncl, Karel Malich, Zdeněk Sýkora) nebo byli prezentováni na proběhlých výstavách (např. Vladislav Mirvald, Čestmír Suška). Během výtvarné práce se budeme inspirovat motivy a tvůrčími postupy zvolených umělců.

Prostřednictvím dílny s názvem Geometrické vzory, otisky a knihařské vazby budeme pracovat se šablonami, nanášet barvu pomocí techniky tupování a následně otiskovat vlastní kompozice rozličných tvarů na podklad papíru. Během výtvarné práce budeme řešit různorodé výtvarné postupy jako je automatismus, geometrický řád, krystalizace nebo příběhové řazení.  Vyústění tvůrčí práce se bude pohybovat mezi volnou a užitou tvorbou. Výtvarný workshop se také zaměří na japonskou vazbu jako na tradiční formu spojování knižního bloku, kdy se budeme soustředit na variace ozdobného šití.

Workshop pod názvem Knižní tvorba a raznice bude inspirován tvorbou známého českého sochaře Čestmíra Sušky. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci s velkými raznicemi, jež jsou kopiemi tvarů, které jsou uplatněny v jeho známých perforovaných strukturách z velkokapacitních kovových cisteren a dalších materiálů. Účastníci dílny si tímto stylem budou moci vytvořit mj. návrhy na dekorativní a ornamentální knižní obálky nebo záložky do knih. Workshop bude probíhat ve spolupráci s Kristýnou Adámkovou, hlavní lektorkou sochařského výtvarného studia Bubec, které založil právě Čestmír Suška.