Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Fotogramy I / k výstavě Věštění z noční oblohy částečně zakryté mraky

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Věštění z noční oblohy částečně zakryté mraky

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní workshopy budou reagovat na základní principy z oblasti fotografie a budou se odehrávat v rovině experimentálních technik. Koncept fotografických dílen vychází ze série umělecké tvorby fotogramů a kreseb dvou vystavujících autorek (Aleksandra Vajd a Markéta Othová). Zaměříme se na význam světla jako klíčového faktoru ve fotografii (práce s přirozenými i umělými zdroji světla) a na chemický proces prostřednictvím světlocitlivého materiálu.

První série dílen bude zaměřena na experimentování s technikou fotogramu. Účastníci workshopu se seznámí se základy tvorby fotografického obrazu, tedy práce s vrženým stínem a exponováním fotografického papíru pomocí umělého zdroje světla. Svou práci pojmou v umělecké rovině s tvůrčími aspekty nebo čistě jako informativní záznam charakteru objektů.

V druhém cyklu workshopů se zaměříme na zpracování vlastní kresby nebo na záznamy drobných předmětů prostřednictvím techniky kyanotypického fotogramu, kdy budeme pracovat s přirozeným zdrojem světla, kterým je slunce. Kreativní fotografické aktivity se budou odehrávat v temné komoře Edukačního centra GHMP a také v exteriéru Colloredo-Mansfeldského paláce.