@Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Dokument ve fotografii / k výstavě Xiao Quan: Naše generace – Portréty K.

Dům fotografie

Budova má bezbariérový přístup (výtah).

exteriér města Prahy
nebo Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Xiao Quan: Naše generace – Portréty K.

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Úvod výtvarného workshopu proběhne v expozici Domu fotografie, kde se seznámíme s tvorbou čínského fotografa Xiao Quana a přiblížíme si také politický rozměr jeho díla. Svou fotografickou tvorbou zmapoval všechny neoficiální historické mezníky přinášející emancipaci uměleckých komunit v severních i jižních provinciích Číny. Autor byl přítomen u důležitých událostí osmdesátých let, kdy se formovala nezávislá umělecká scéna, a tyto momenty dokumentoval. Zachytil tak rozvolnění a osvobozené aktivity umělců, kteří se stavěli za demokracii.

Po společném úvodu bude následovat fotografická procházka směrem k Letenským sadům, během které se zaměříme na pražskou architekturu a její rozmanitost, na příběhy kolem nás nebo také na krajinné prvky. Ke zvoleným objektům a situacím budeme přistupovat jak z pohledu estetiky, tak po stránce fotografické dokumentace. Uvědomíme si důležitou roli subjektivity a zkusíme zachytit i neobvyklé úhly pohledu. Během tohoto workshopu v exteriéru Prahy bude i prostor ke sdílení vlastních fotografických zkušeností a názorů. Tematicky se zaměříme na základy fotografování – kompozici a expoziční parametry. V případě špatného počasí proběhne náhradní program v historických interiérech Colloredo-Mansfeldského paláce.