Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Barva, linie a tvar I / k výstavě Květa Pacovská: Utíkejte na konec

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Květa Pacovská: Utíkejte na konec

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Během interaktivních výtvarných dílen se zaměříme na umělecké přístupy autorky (princip geometrie, minimalismus, rafinovaná vizuální proměnlivost a uplatnění typických barev – bílé, černé, zelené a červené), které využijeme při výtvarné práci s papírem a barvou. Dále budeme zkoumat širokou škálu různých způsobů zhotovení knižní vazby. Vyzkoušíme si tradiční knihařské technologie jako je šitá nebo japonská vazba. Budeme experimentovat i s tvarem knihy a proměňovat ho na architektonické, sochařské nebo malířské dílo. Papír se stane prostorem pro různé pracovní postupy (prořezávání, perforace, koláž). Následující dílny zaměřené na netradiční grafické techniky se dotknou výtvarných prvků jako je linie, plocha, kontrast a kresba. Vytvoříme vlastní originální grafiky za pomocí jednoduchých nástrojů a kombinovaných technik. Závěrečný cyklus dílen bude soustředěn na techniku tónování papíru lihovými mořidly. Při výtvarné práci budeme hledat nové možnosti a způsoby použití lihových barev ke knihařským účelům nebo používat různé pomůcky.