Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Barokní obraz, vrstvy a vosky II / k budově Trojský zámek

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní dílny budou reflektovat na barokní umění Zámku Troja. Zaměříme se především na vizuální stránku barokních obrazů v zámecké kapli i na samotný barokní obraz světa. Budeme se soustředit na charakteristické znaky barokního malířství (tvarový expresionismus, emotivnost, malba bohatá a tvarová). Během tvorby budeme reinterpretovat motivy barokního obrazu (krajina, zátiší, malby zvířat, portréty, žánrové výjevy) a nahlédneme na krajinu a prostor z hlediska makro pohledu. Vyzkoušíme si voskovou malbu na podklad bavlněného plátna, kterou budeme doplňovat barevnými valéry za pomocí speciálních pigmentů.