Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Akvarelová malba I a II / ke sbírkám GHMP

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Tématem výtvarných workshopů se stane akvarelová malba, která představuje svým principem jednu z nejstarších malířských technik a zastupuje tradiční médium v oblasti umění. Výtvarná dílna také přiblíží tvorbu zvolených autorů, jejichž díla jsou součástí umělecké sbírky Galerie hlavního města Prahy a která se soustředí na projevy akvarelu. V rámci výtvarné práce si vyzkoušíme tuto transparentní malířskou techniku a její rozličné podoby. Budeme pracovat s vlastnoručně namíchanými barvami z práškových pigmentů, s jejichž samotným postupem a procesem pro zpracování barevných odstínů bude také možné se blíže seznámit.