Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Akvarelová barva III / k výstavě Světy Jindřicha Chalupeckého

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Světy Jindřicha Chalupeckého

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarné dílny budou věnovány výrazným osobnostem a zajímavým technikám vycházejícím z tvorby prezentovaných autorů. Během prvního cyklu dílen pod názvem Koláž a principy montáže se budeme inspirovat Skupinou 42 a především Jiřím Kolářem. Budeme se soustředit na záznamy skutečnosti, útržkovitost a estetiku obyčejných věcí. Uplatníme princip montáže a budeme experimentovat s koláží i jejími přesahy.

V druhém cyklu interaktivních dílen s názvem Knižní tvorba se zaměříme na umělce Jiřího Balcara a jeho návaznost na civilismus Skupiny 42. Pozornost bude věnována vztahu autora ke knižní a grafické tvorbě (realizace drobných formátů knižních vazeb, základní šitá vazba). Knihařské zpracování bude také možné obohacovat o experimentální otisky z oblasti typografie.

Ve třetí sérii dílen s názvem Akvarelová barva si účastníci vyzkoušejí tradiční postup pro její přípravu, kdy budou práškové pigmenty spojovat s pojivem a využívat k vlastní tvorbě. Východiskem bude tvorba vybraných autorů, jako je Anežka Hošková a Zdenek Rykr.

Ve čtvrtém cyklu dílen s označením Kresba portrétu se zaměříme na téma figurativního umění (Petra Oriešková, Naděžda Plíšková, Vlasta Prachatická, Adriena Šimotová, Jitka Válová, Květa Válová aj.). V zázemí ateliéru edukačního centra proběhne kresba portrétu podle živého modelu. Během výtvarného programu Grafika: suchá jehla se budeme soustředit na techniku tisku z hloubky a inspirovat se např. Vladimírem Boudníkem.