Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Akvarel a tuš II / k výstavě Bedřich Dlouhý: Moje gusto

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Bedřich Dlouhý: Moje gusto

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarné workshopy budou reagovat na umělecké strategie Bedřicha Dlouhého. V první části uplatníme dadaistické postupy, v rámci nichž budeme využívat principy náhody, prolínání iracionality s realitou nebo tvůrčí asociace. Vyzkoušíme si perokresbu, kterou budeme kombinovat s akvarelovou malbou. V druhé části interaktivních dílen se budeme soustředit na umělcovo téma parafrází a odkazů k historickým dílům i k barokní malbě. Budeme se věnovat speciální malířské technice, kdy budeme vrstvit barevné lazury a vosky na papíře.