Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Akvarel a kvaš I / k výstavě Bienále Ve věci umění 2022

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Bienále Ve věci umění 2022

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Mezinárodní výstava současného umění Bienále Ve věci umění 2022 a její sociálně angažovaný program je impulsem pro realizaci řady výtvarných dílen, které budou reflektovat umělecké postupy vystavujících autorek a autorů. První série dílen s názvem Autoportrét bude reagovat na umělkyni Sráč Sam a také na vztah textilní tvorby se současným uměním. Zaměříme se na téma autoportrétu, který budeme sestavovat pomocí různých druhů textilií technikou asambláže.

V druhém cyklu dílen pod názvem Akvarel a kvaš si vyzkoušíme malbu vodovými barvami, které budeme míchat s krycí bělobou. Inspiračním impulzem pro výtvarné práce se stane tvorba umělkyně Charlotte Salomon. Řada dílen Figurální plastika bude reagovat na keramickou tvorbu autorky Candice Lin a dále autora Rudolfa Samohejla, který se dlouhodobě zajímá o památníky ve veřejném prostoru. Tvůrčí práci s hlínou zaměříme na témata, jako jsou figurace a složky našeho těla.

Během výtvarných dílen pod názvem Kniha jako objekt se seznámíme s tvorbou umělců (Renz Lee, Rene O. Villanueva), kteří si ve své práci zvolili jako umělecké formy knihu a koláž.  Zaměříme na realizaci vlastní autorské knihy a budeme navazovat na jejich výtvarné postupy.

Malířské workshopy s názvem Malba: znakovost a abstrakce budou odrážet uměleckou tvorbu Lenky Vítkové, kdy budeme u malířských stojanů malovat akrylem.