Ve věci umění / Matter of Art 2020 / Pojď blíž – Bienále současného umění Praha – tematická prohlídka pro školy

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

zastávka MHD Staroměstská

Související výstavy
Ve věci umění / Matter of Art 2020 / Pojď blíž – Bienále současného umění Praha

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Cíl a smysl prohlídky

Výtvarné edukační aktivity v rámci interaktivních prohlídek pro školy se budou postupně inspirovat některými výraznými tématy výstavy. Půjde především o prolínání písma a obrazu (koláže, obrazové básně, vizuální poezie a typografie). Princip obrazové básně rozvineme při tvorbě knižních i časopiseckých obálek (fotomontáže, konstruktivistické pojetí) nebo pohlednic. Po vzoru Teigeho „Pozdravu z cest“ budeme sestavovat dílčí fotografické elementy do výsledného obrazu, evokujícího konkrétní dojmy. Do těchto koláží zapojíme fotografie, pohledy, mapy, výstřižky z novin, reklamní hesla a další obrazový materiál. Prostřednictvím pohybu a tance se pokusíme interpretovat a vizualizovat jednotlivá písmena abecedy, podobně jako bylo koncipováno jedinečné Teigeho pojetí Nezvalovy Abecedy. Výsledné pozice a kompozice takto stylizovaných písmen budou zdokumentovány formou fotografií a jejich vytištěné reprodukce doplníme fragmenty příslušných liter. Důležitým inspiračním zdrojem bude i dobové volné umění – především malba ve stylu poetismu, ale i artificialismu a surrealismu.