Tvůrčí imaginace II – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Bedřich Dlouhý: Moje gusto

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belhoradska@ghmp.cz

Související výstavy
Bedřich Dlouhý: Moje gusto

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného setkání proběhne komentovaná prohlídka výstavy Bedřicha Dlouhého, během níž se zaměříme na výrazové prostředky a rozličné výtvarné techniky, které autor ve své tvorbě využívá. V navazující výtvarné reakci, která proběhne přímo v expozici výstavy, bude návštěvníkům ponechán prostor pro volnou tvorbu a reflexi vystavených děl. Návštěvníci budou mít možnost vytvářet různé druhy asambláží a koláží, věnovat se malbě pastelem a dokreslovat, duplikovat či dále zpracovávat připravené fotokopie částí obrazů.