Studijní kresba portrétu II – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Grafická dílna Františka Bílka

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belhoradska@ghmp.cz

Související výstavy
Grafická dílna Františka Bílka – Grafiky a štočky

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V rámci výtvarného workshopu se budeme inspirovat tvorbou umělce Františka Bílka. Zaměříme se na jeho kresebné skici a zpracování lidských figur. Účastníci budou kreslit uhlem, rudkou a pastelem u stojanů podle živého modelu. Výtvarné setkání proběhne v ateliéru Edukačního centra, které poskytuje příjemný prostor i pro odpočinek a svačinu pro děti.