Struktura a kámen – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Kamenné poklady pražských zahrad

Eko-ateliér v oranžérii a zahrada Trojského zámku

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Kamenné poklady pražských zahrad

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného setkání proběhne komentovaná prohlídka zámku, tentokrát se budeme orientovat na výstavu Kamenných pokladů pražských zahrad ve sklepení Trojského zámku, navážeme prohlídkou monumentálního schodiště zdobeného plastikami George a Paula Hermannových. Ve výtvarných reakcích se zaměříme na otisky a frotáže. Seznámíme se strukturou kamene, krajky, přírodnin a dalších rozmanitých materiálů, které budeme v průběhu tvorby objevovat. Bohatými kombinacemi vzniknou originální díla, přičemž se budeme věnovat jak barevným variacím, tak černobílé variantě. V části workshopu se budeme věnovat otiskům rostlin pomocí jednoduchých kamenných nástrojů, jejichž přitlačením k podkladu vzniknou originální rostlinné otisky. Výtvarná tvorba bude probíhat v příjemném prostředí eko-ateliéru a v zahradě Trojského zámku.