Sobotní výtvarný workshop: Živá abeceda / k výstavě Devětsil 1920–1931

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Související výstavy
Devětsil 1920–1931

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Víkendové workshopy se budou postupně inspirovat některými výraznými tématy výstavy. Půjde především o prolínání písma a obrazu (koláže, obrazové básně, vizuální poezie a typografie). Princip obrazové básně rozvineme při tvorbě knižních i časopiseckých obálek (fotomontáže, konstruktivistické pojetí) nebo pohlednic. Po vzoru Teigeho „Pozdravu z cest“ budeme sestavovat dílčí fotografické elementy do výsledného obrazu, evokujícího konkrétní dojmy. Do těchto koláží zapojíme fotografie, pohledy, mapy, výstřižky z novin, reklamní hesla a další obrazový materiál. Prostřednictvím pohybu a tance se pokusíme interpretovat a vizualizovat jednotlivá písmena abecedy, podobně jako bylo koncipováno jedinečné Teigeho pojetí Nezvalovy Abecedy. Výsledné pozice a kompozice takto stylizovaných písmen budou zdokumentovány formou fotografií a jejich vytištěné reprodukce doplníme fragmenty příslušných liter. Důležitým inspiračním zdrojem bude i dobové volné umění – především malba ve stylu poetismu, ale i artificialismu a surrealismu.