Sobotní výtvarný workshop: Vrstvení a polínání / k výstavě Květa Pacovská: Utíkejte na konec

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Související výstavy
Květa Pacovská: Utíkejte na konec

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

V rámci výtvarných reakcí na výstavu Květy Pacovské se budeme zabývat dvěma okruhy: kresbou a grafikou i objekty a prostorovou tvorbou. V souvislosti s kresbou se budeme inspirovat subtilností kresby a její procesuálností. Budeme také vytvářet grafické matrice vrstvením různých struktur a vyrýváním linek, podobně jako je tomu např. u techniky suché jehly. Cílem budou nejen výsledné tisky a jejich variace, ale samostatnými zajímavými artefakty budou i matrice. Budeme testovat možnosti valérů šedi a experimentovat s písmeny, symboly, znaky a jejich kombinacemi. V kontextu prostorové tvorby se budeme snažit nejrůznějšími způsoby a prostřednictvím pestrých materiálů ztvárnit 3D kresbu.