Sobotní výtvarný workshop: Stopy identity / k výstavě Pojď blíž (Bienále současného umění / Ve věci umění / Matter of Art 2000)

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

V rámci výtvarných workshopů pro veřejnost se budeme inspirovat konkrétními prezentovanými díly a zabývat se jejich tématy jako jsou identita, individualita, emoce, tělesnost, fyzické limity a extrémy, stereotypy, rituály, každodennost, čas, paměť, vývoj, dokumentace, archivy. Dotkneme se ale i témat souvisejících se sociální tematikou – s komunitami a menšinami, dále například s problematikou sebeprezentace na sociálních sítích, s relativností pojmu samota nebo blízkost – nejen v souvislosti s hlavním mottem výstavy „Pojď blíž“, ale i v kontextu uplynulého složitého období. Po vzoru autorů využijeme širokou škálu technik, metod a přístupů, tzn. nejen klasické techniky (kresba, malba, grafika, koláže, kombinovaná technika, fotomontáže, prostorová tvorba, textilní tvorba), ale i experimentálnější postupy (akční, konceptuální, intermediální tvorba). Budeme například zkoumat proměny tváře a identity skrze fotomontáže nebo transformovat médium fotografie do média kresby prostřednictvím kresleného deníku (ilustrovaného instagramu) v podobě série skic v malých čtvercových formátech. Formou videa se pokusíme jemně ironicky a s nadhledem parafrázovat galerijní prostor a provoz (prostředí galerií, expozic, atmosféra vernisáží, typické situace a chování lidí ve výstavách), budeme se částečně inspirovat i některými performancemi a do jisté míry je rekonstruovat. V rámci workshopů vyzveme i návštěvníky, aby se nám pokusili na malé kartičky jakkoliv odpovědět na otázku „Co je umění?“ (dle díla Was ist Kunst?). Také budeme navrhovat plakáty se sociální a politickou tematikou. Významným zdrojem inspirace a podnětů se nám stanou i perforace Aleny Kučerové, otisky Adrieny Šimotové a grafiky Naděždy Plíškové. K tvorbě využijeme pestrý výtvarný (i odpadní a nevyužitelný) materiál.