Sobotní výtvarný workshop: Průzkum a mapování krajiny / k výstavě Jan Jedlička

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Související výstavy
Jan Jedlička

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

V rámci workshopů se budeme zabývat z mnoha úhlů pohledu i prostřednictvím více způsobů a metod průzkumem krajiny. Budeme zkoumat její podstatu, odhalovat mnohovrstevnatost a hledat v ní stopy člověka. Využijeme klasická média (tzn. různé techniky z oblasti kresby, malby, grafiky, prostorové tvorby) ale i nová média, která budeme také propojovat a mixovat. Formou koláží, fotomontáží i asambláží budeme interpretovat krajinu – využijeme reprodukce vlastních fotografií krajiny a jejích proměn, zapojíme i nalezené předměty jako symbolické fragmenty a záznamy její paměti, součástí budou i kartografické záznamy a mapy dokumentovaných lokalit. Některé specializované workshopy se zaměří na hry s pigmenty. Využijeme již připravené umělecké pigmenty, jejichž charakter a možnosti vzájemných kombinací budeme testovat prostřednictvím vlastní tvorby, ale zkusíme některé i sami vytvořit v rámci malých alchymistických pokusů. Výtvarný ateliér se tak stane dočasnou experimentální laboratoří. Výsledky zpracujeme do vzorníků s poznámkami o původu, vlastnostech a možnostech pigmentů, což bude do jisté míry samostatný artefakt, blížící se konceptuálnímu stylu.