Sobotní výtvarný workshop: Možnosti těla / k výstavě No Art Today?

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Sobotní workshop bude inspirovaný akčním a konceptuálním uměním, které od 60. let u nás zaujímá svébytné místo a jehož dokumentaci získala GHMP do svých sbírek. Zaměříme se na vlastní tělo jako vyjadřovací prostředek a nástroj, vnímání těla ve vztahu k prostoru a situaci. Podnětem k tvorbě nám budou i dnes ikonické akce, které byly realizovány v krajině a ve veřejném prostoru.