Sobotní výtvarný workshop: Hvězdy, souhvězdí a konstelace / k výstavě Rudolf Sikora a Vladimír Havlík: Sníh kámen hvězda strom

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Související výstavy
Rudolf Sikora a Vladimír Havlík: Sníh kámen hvězda strom

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

V rámci výtvarných workshopů budeme reagovat na tvorbu i přístupy obou autorů. Zároveň si přiblížíme principy konceptuálního a akčního umění. Zaměříme se na témata jako svět, představy o budoucnosti, utopie, naděje, skepse, vzájemnost a zodpovědnost. Důležitými okruhy se stanou ekologie, environment, příroda, vesmír, energie a sounáležitost člověka a přírody. Uplatníme široké spektrum výtvarných technik (kresba, malba, koláž, prostorové realizace, site specific instalace), budeme také realizovat performance a rekonstruovat vybrané podnětné akce. Během výtvarné tvorby porovnáme přístupy autorů a touto konfrontací se pokusíme vystopovat paralely, podobnosti a odlišnosti. Po vzoru Rudolfa Sikory budeme symbolicky „velkým pohledem shora“ vizuálně reagovat na aspekty a atributy naší současnosti (ekologická a globální krize, materiální a konzumní hodnoty společnosti). K výtvarnému vyjádření použijeme již ikonické Sikorovy značky hvězd, šipek a křížků. V reakci na dílo Souhvězdí ruky rozvedeme tématiku základních symbolů a jejich zobrazování. Dílo Vladimíra Havlíka nás povede ke „sledování drobných posunů v mezilidských vztazích“. Prostřednictvím otisků, stop atd. budeme výtvarně a prostorově zaznamenávat trajektorie mezilidského spojení a způsobu komunikace, vyjádření emocí a pocitů. Pokusíme se také navázat na Havlíkovu Akci černá ruka. Po vytvoření černých otisků rukou je budou moci účastníci vynést z prostoru galerie, instalovat je na jimi vybraném místě a výsledek daného aktu případně zdokumentovat. Stanou se tak sami autory soukromých akčních gest.