Sobotní výtvarný workshop: Člověk a svět / k výstavě Antonín Kratochvíl: Fotoeseje

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Související výstavy
Antonín Kratochvíl: Fotoeseje

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Během interaktivních prohlídek a výtvarných workshopů se zaměříme na dílo světově uznávaného fotografa A. Kratochvíla. Upozorníme na jeho příznačný fotografický rukopis i na typické atributy tvorby a stěžejní témata. Přiblížíme si aspekty černobílé fotografie, se kterou výhradně pracuje, její světelné schopnosti, variace tonality, kontrastu a jasu. Autor ve své tvorbě zároveň uplatňuje účinek obraznosti abstrakce a cílené neostrosti, vyvolávající v obraze jistý pohyb, napětí a dynamiku. Tyto vlastnosti využívá k vyjádření imaginativní roviny naší reality, fantazie, snu, ale i skutečnosti atmosfér lidských životů v různorodých životních podmínkách. Jeho fotoeseje tak reportážně pronikají do palčivých celospolečenských témat současnosti, jako jsou válečné, ekologické, přírodní i lidské katastrofy. Ve výtvarných reflexích se zaměříme na autorovo téma fotografických portrétů umělců, herců, tanečníků, známých celebrit spolu s neznámými tvářemi z nejrůznějších koutů světa a rozmanitých prostředí. Vytvoříme koláže a fotomontáže, ve kterých budeme zasazovat vybrané postavy do rozdílných scenérií a míst, doplňovat je krátkým komentářem a příběhem. Na výsledných dílech budeme pozorovat a vzájemně porovnávat posuny a proměny vizuální atmosféry. Tento princip tvorby uplatníme i na kolážích, tematicky zaměřených na člověka a jeho vztah k přírodě.