Sítotisk I – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Jan Jedlička

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Jan Jedlička

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného setkání bude pro nejmenší návštěvníky připraveno povídání s loutkou, v rámci kterého bude návštěvníkům přiblíženo rozsáhlé dílo Jana Jedličky, seznámíme se s jeho mezzotintami, kresbami, obrazy, fotografiemi i sítotisky. Při výtvarné tvorbě se budeme věnovat výtvarným hrám, zejména pozorováním obrazů Jana Jedličky a jejich následnému překreslování. V části výtvarné tvorby využijeme techniku sítotisku.