PLNĚ OBSAZENO! Příběhy soch II: Dům U Kamenného zvonu

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Přednáší
Tereza Kučerová Zborníková

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Přednáška přiblíží sochařskou výzdobu Domu U Kamenného zvonu, jednoho z nejstarších historických objektů na Staroměstském náměstí. Původní gotická fasáda, jejíž součástí byly i figurální plastiky, se řadu let skrývala pod historizující nebarokní přestavbou. Gotickou podobu tohoto městského paláce navrátila až náročná rekonstrukce, která probíhala postupně od šedesátých do konce osmdesátých let 20. století.

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem shrnující základní témata ke sbírce veřejné plastiky GHMP. Cyklus II. je cyklem novým, který dále rozpracovává zajímavé náměty a zároveň reflektuje výstavní činnost GHMP týkající se veřejné plastiky.