PLNĚ OBSAZENO! Příběhy soch I: Pomník Františka Palackého a dílo Stanislava Suchardy

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Přednáší
Tereza Kučerová Zborníková

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Myšlenka postavit pomník k poctě Františka Palackého vznikla již po jeho smrti v roce 1876. Ačkoliv prvotní ambice iniciátorů byla vztyčení pomníku do roku 1898, kdy by zakladatel moderního českého dějepisectví oslavil sto let, protáhlo se dokončení projektu až do roku 1912. Přednáška představí okolnosti vzniku tohoto monumentu. Zabývat se budeme nejen vypsáním veřejné soutěže a představením nejzásadnějších soutěžních návrhů, ale také se pokusíme přiblížit si úlohu architekta Aloise Dryáka. V obecném kontextu pak představíme osobnost a tvorbu Stanislava Suchardy, v níž se zaměříme zejména na stylová východiska, která byla pro tvorbu pomníku klíčová.
Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem shrnující základní témata ke sbírce veřejné plastiky GHMP. Cyklus II. je cyklem novým, který dále rozpracovává zajímavé náměty a zároveň reflektuje výstavní činnost GHMP týkající se veřejné plastiky.