No Art Today? Nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy – tematická prohlídka pro školy

Dům fotografie

Budova má bezbariérový přístup (výtah).

zastávka MHD Dlouhá třída

Související výstavy
No Art Today?

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Cíl a smysl prohlídky

Během edukačních programů se blíže seznámíme s výstavou No Art Today?, která představuje výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek GHMP v letech 2017 až 2020. Výstava představuje široké spektrum tendencí umění od 60. let 20. století po současnost. Vzhledem k pestré přehlídce mnoha stylů a přístupů jednotlivých autorů si v rámci výtvarných workshopů postupně vyzkoušíme nejrůznější techniky a metody z více oblastí od klasické kresby, malby a fotografie přes nová média až k prostorové, konceptuální a intermediální tvorbě. Zabývat se budeme tématy jako paměť, identita, společensky orientovaná témata sociálních aspektů v umění, tělesnost, gender, komunikace, ekologie a environment.