Nejistá sezóna – tematická prohlídka pro školy

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

zastávka MHD Zoologická zahrada – Zámek Troja

Související výstavy
Nejistá sezóna

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Cíl a smysl prohlídky

Edukační aktivity budou inspirované vybranými podnětnými díly prezentovanými na výstavě. Spojovacími stěžejními tematickými okruhy se stanou nejistota, nestabilita a labilita, ohrožení, hledání rovnováhy atd., které se budeme snažit akcentovat a volně se jimi inspirovat. Prostřednictvím koncepce výstavy, založené na tématech nejistoty a neurčitosti, je zde reflektována mimo jiné současná nepředvídatelná situace, společenská únava a krize, způsobená pandemií koronaviru a jejími dopady. Následkem mohou být pocity kroků do neznáma, úzkosti, stavy disharmonie, ztráta jistoty a rovnováhy. Hlavním symbolickým východiskem bude socha Stanislava Kolíbala Vratká poloha. Nejprve budeme vytvářet plošné kompozice, ve kterých si ujasníme klíčové pojmy (stabilita vs. labilita, bezpečí vs. ohrožení, klid vs. neklid), a následně navrhneme 3D objekty z krabic a kartonů, kde budeme testovat, zkoumat a ověřovat možnosti stability. Pokusíme se také zrealizovat variabily inspirované artefakty Radoslava Kratiny (s využitím proutí a drobných papírových komponentů). Navážeme motivem živlů, které jsou i jedním z námětů soch na zdejším barokním schodišti Tartar. Inspiračním podnětem bude objekt Oheň od Jitky Svobodové. Prostřednictvím přírodního proutí v kombinaci s přízí se budeme se snažit v podobném stylu navrhovat objekty vyjadřující primárně oheň (vertikály), ale i vodu (horizontály), vzduch (instalace např. zavěšením), zemi (umístění na zem, využití zahrady). Linie v prostoru se tedy stane hlavním výrazovým prostředkem pro různě pojaté – klidné, harmonické až dynamické či ohrožující – podoby živlů. Důležitý zde tedy bude i kontext prostředí. Kresba suchým pastelem, barevným pigmentem nebo drcenými křídami kombinovaná s haptickými technikami bude využita pro reakce na tvorbu Karla Malicha. Po vzoru autora budeme vycházet z konkrétních situací (např. lidé u stolu), které se budou proměňovat v abstraktní organické tvary. Pokusíme se také vizuálně i akusticky interpretovat jeho dílo Proudící energie ve slyšitelném prostoru. Kostel Jaroslava Róny se stane inspirací pro realizace podobných fiktivních staveb, sestavených z předem připravených běžných a nalezených předmětů, vizuálně sjednocených použitím černé barvy. Jádro Hany Wichterlové se stane předobrazem pro tvorbu vlastních jader a plodů různých tvarů a velikostí. K těmto 3D kreacím budou využity kameny oblých tvarů a keramická hlína.