Mikrokosmos a makrokosmos I – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené (k výstavě Rudolf Sikora a Vladimír Havlík: Sníh kámen hvězda strom)

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belhoradska@ghmp.cz

Související výstavy
Rudolf Sikora a Vladimír Havlík: Sníh kámen hvězda strom

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu proběhne komentovaná prohlídka výstavy Rudolfa Sikory a Vladimíra Havlíka, během které si budeme všímat osobitých přístupů a vizuálních souvislostí v jejich tvorbě. V průběhu prohlídky se budeme zamýšlet nad tématy, jako jsou vesmír a vztah člověka k přírodě. V následující výtvarné tvorbě budeme přímo reagovat na zážitek z výstavy a budeme pracovat s tématy, jako je dotek, otisk, propojenost a mentální prostor. K tvorbě využijeme pestrý výtvarný i přírodní materiál (hlína, květiny, listy, plody ad.). Práce s těmito materiály bude směřovat k hrám a výtvarným experimentům s využíváním haptiky, během tvorby budeme sledovat rozdíly a vznikající souvislosti.

Výtvarná tvorba bude probíhat v edukačním centru, které poskytuje příjemný prostor také pro odpočinek a svačinu.