Kid, 1921, 68 min, režie: Charlie Chaplin / Fairbanks, Chaplin a biomechanické umění filmu

kino Ponrepo

Související výstavy
Devětsil 1920–1931

Film uvede
Lucie Česálková

Doprovodná projekce filmu Kid (The Kid), 1921, režie: Charlie Chaplin k výstavě Devětsil 1920–1931 v kině Ponrepo.

Fairbanks, Chaplin a biomechanické umění filmu
Klíčovým inspiračním zdrojem Devětsilu byla populární kultura, mimo jiné i americký film a jeho hvězdy. Devětsilské vnímání filmových hvězd bylo přitom velmi tělesné, vztahovalo se především k vypracovanému tělu Douglase Fairbankse a smutným očím roztržitě rozechvělého melancholického klauna Charlieho Chaplina. Sportsman Fairbanks fascinoval dokonalým provedením atletických kousků v žánrových filmech často zasazených do exotického prostředí. I Chaplinovy filmy byly vystavěny na pečlivé choreografii (pohybů, gest a mimiky), jakkoli fungovaly v příběhu složeném ze zdánlivých nahodilostí. Projekce představí klíčové snímky obou protagonistů – Fairbankse v Zloději z Bagdádu a Chaplina ve filmu Kid.