Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost – tematická prohlídka pro školy

Dům fotografie

Budova má bezbariérový přístup (výtah).

zastávka MHD Dlouhá třída

Související výstavy
Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Cíl a smysl prohlídky

V rámci edukačních aktivit se budeme inspirovat uměleckým dialogem Jiřího Thýna se sochařským dílem Hany Wichterlové (1903–1990). V tvorbě uplatníme vrstvení, poetičnost, formální přesnost a vzniknou nám barevné mnohovrstevnaté montáže a koláže. Bude se jednat o kombinovanou výtvarnou techniku (koláž, asambláž, kresbu, malbu ad.) jako otevřený tvůrčí proces.