Jan Kovářík: Colorbond – tematická prohlídka pro školy

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

zastávka MHD Zoologická zahrada – Zámek Troja

Související výstavy
Jan Kovářík: Colorbond

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Dočasně pozastaveno

Cíl a smysl prohlídky

Během výtvarných reakcí na tvorbu Jana Kováříka se budeme inspirovat amorfním výrazem a biomorfním tvaroslovím autorových sochařských prací. Po jeho vzoru využijeme kromě klasických i moderní syntetické materiály. Teplem změkčeným recyklovatelným materiálům budeme pomocí intuitivního tvarování dávat novou organickou podobu. Takto vytvořené objekty doplníme i barvou a dekorativním pokrytím, které může připomínat vibrující povrch. Dále se budeme inspirovat fragmenty přírody, tvary semen, bobulí, kamenů, ulit, škeblí, hub, větví a podobně. Prostřednictvím hmatem uhlazované keramické hlíny vytvoříme drobné objekty, které budou tvarovými redukcemi přírodních předloh. Tyto výtvory mohou být doplněny reliéfním dekorem a pestrými strukturami, nebo naopak ponechány v hladké čisté podobě. Metodou recykl-artu využijeme potenciál i primárně nevýtvarných materiálů, např. plechovek od nápojů, PET lahví a plastových obalů. Zapojíme i montážní pěnu, která může evokovat biologické tvary a objemy, růst, proces bujení, metamorfózy hmoty, živé bytosti, neznámé entity i umělé existence nebo produkty vědeckého výzkumu. Budeme experimentovat s proporcemi, prostorovými kompozicemi, stavbou a skladbou.