Jan Jedlička: genius loci

kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11, Praha 1

mapa

program

Související výstavy
Jan Jedlička

Film uvedou
Sylva Poláková, Jan Jedlička

Jan Jedlička se narodil v roce 1944 v Praze, kde studoval v letech 1962-1968 na Akademii výtvarných umění. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy emigroval do Švýcarska a souběžně se odchýlil od směru fantastického realismu. Ve své autorské tvorbě využívá různé techniky a média – kresbu, akvarel, fotografii, zemní pigmenty, mezzotintu, sítotisky a film. Jeho díla v opakujících se cyklech zkoumají krajinu z hlediska pohybu a času. Svůj první film natočil v turisticky odlehlé části Toskánka, kde pracoval v první polovině devadesátých let, a kam se vrátil ještě na počátku milénia. Mezitím se také po dlouhých dvaceti letech začal vracet do Prahy. Z této doby pocházejí tři kontemplativní snímky (Echo-Vocis ImagoInternoBasilika), jejichž téma vychází z maximálního přiblížení k nějakému specifickému místu. V rovině zvuku se pak odehrává dynamická vrstva snímku, která připomíná vazby k vnějšímu dění i dávné historii.

Playlist
Echo – Vocis Imago (1994, 23 min)
Interno (2001, 26 min)
Basilika (1997, 16 min)

Všechny uvedené filmy Jana Jedličky byly digitalizovány a původní filmové kopie byly uloženy v Národním filmovém archivu.

Večer probíhá v rámci doprovodného programu k výstavě Jan Jedlička Galerie hlavního města Prahy.