František Skála a jiné práce – tematická prohlídka pro školy

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

zastávka MHD Staroměstská

Související výstavy
František Skála a jiné práce

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Cíl a smysl prohlídky

V rámci edukačních aktivit se budeme koncentrovat na hlavní téma výstavy, na ilustraci – a to z různých úhlů pohledu: v souladu s konceptem výstavy bude akcentována ilustrace jako řemeslo (dlouhodobý proces, plánování, skicování, hledání a testování různých variant, cest a pojetí, studium materiálů, využití pestrých a rozmanitých výtvarných technik), ale budeme zkoumat ilustraci i jako komunikaci textu a obrazu, 3D ilustraci (přesahy k prostorové tvorbě a scénografii) a ilustraci jako komiks (s možnými přesahy k animovanému filmu). Kromě toho, že si vyzkoušíme nejrůznější techniky z více oblastí (kresba, malba, grafika apod., + kombinovaná technika, koláže, frotáže), budou součástí náplně některých workshopů i experimenty s novými médii. Budeme například z nejrůznějších přírodnin, běžných věcí, drobných figurek a hraček i nalezených materiálů vytvářet malé scény, které poté promítneme velkoformátově dataprojektorem na stěnu, budeme je tak v „přímém přenosu“ proměňovat a jednotlivé vzniklé obrazy dokumentovat. Z několika obrazů pak mohou vzniknout i krátké komiksové příběhy, stripy. V tomto případě zapojíme do tvorby specializované technické vybavení Edukačního centra GHMP. Budeme zde také vytvářet malé výtvarné krabičky, do kterých si děti budou moci takto podobně navrhnout fantazijní mikrosvěty – inspirované ilustracemi z knihy Pidilidi a nebo volně inspirované tvorbou Františka Skály, případně budou moci zapojit i některé reprodukce jeho ilustrací. Tento workshop bude realizován v Eko-ateliéru GHMP, kde budou mít návštěvníci možnost nasbírat mj. nejrůznější přírodniny ve zdejší zahradě. Zrealizujeme zde také společné prostorové dílo ze speciálního materiálu (sádrové odlitky) – „les“ sestavený z našich vytvořených fiktivních a fantazijních hub nejrůznějších tvarů, barev a velikostí s vymyšlenými názvy, což bude inspirace motivy z některých knih autora – např. Velké putování Vlase a Brady.