Experimenty a pojetí obrazu I – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Bedřich Dlouhý: Moje gusto

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belhoradska@ghmp.cz

Související výstavy
Bedřich Dlouhý: Moje gusto

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

Výtvarné setkání bude zahájeno povídáním o životě a díle Bedřicha Dlouhého, v rámci něhož se seznámíme s důležitými momenty jeho životní dráhy. V další části workshopu se budeme věnovat jeho výtvarné tvorbě. Perokresby kombinované s figurální malbou se stanou výchozí inspirací pro vlastní kompoziční řešení a následnou malbu barvami. Během workshopu bude také možné vyzkoušet si kresbu podle živého modelu, věnovat se budeme rychlým skicám a zachycení základního postoje modelu. Výtvarné setkání bude probíhat v edukačním centru, které poskytuje příjemný prostor pro tvorbu i odpočinek.