Experiment v umění III – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené (k výstavě Bienále Ve věci umění, Pojď blíž)

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

zdarma

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belhoradska@ghmp.cz

Související výstavy
Ve věci umění / Matter of Art 2020 / Pojď blíž – Bienále současného umění Praha

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V rámci výtvarného workshopu se seznámíme s vystavenými autory, jejich díly i hlavními tématy a myšlenkami, které zpracovávají. Budeme si všímat jejich proměnlivosti vlivem událostí, které v poslední době ve společnosti nastaly, a vytvoříme nové kontexty. K tvorbě využijeme širokou škálu technik, metod a přístupů. Vycházet budeme z klasických technik, jako jsou kresba, grafika, koláže, kombinovaná technika a budeme směřovat k experimentálnějším postupům – k akční, konceptuální a intermediální tvorbě. V další části workshopu se budeme věnovat performancím, které budeme rekonstruovat a reinterpretovat vlastním výtvarným jazykem.