Experiment s pigmenty I – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Jan Jedlička

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Jan Jedlička

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného setkání bude realizována komentovaná prohlídka výstavy Jana Jedličky, v rámci níž se zaměříme na pozorování jeho obrazů, přiblížíme si krajinu, kterou na svých obrazech zachycuje, i postup získávání pigmentů, kterých se bude týkat také výtvarný workshop. Drcením a strouháním suchých pastelů přes kovové cedníčky vytvoříme prášek, který budeme roztírat na připravené papírové kartony. Výtvarná tvorba proběhne přímo v expozici výstavy.