Emoce v umění II – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené (k výstavě Bienále Ve věci umění, Pojď blíž)

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

zdarma

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belhoradska@ghmp.cz

Související výstavy
Ve věci umění / Matter of Art 2020 / Pojď blíž – Bienále současného umění Praha

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V rámci výtvarného workshopu se uskuteční interaktivní prohlídka výstavy Bienále Ve věci umění, během které si osvěžíme zásadní témata, s kterými zde umělci pracují. Pozornost budeme věnovat otázkám soužití ve společnosti a zaměříme se emoce, jako jsou strach, zloba, frustrace, agrese, únava a další. V tvorbě se budeme věnovat fotomontážím, změně tváří a identity. V rámci workshopu se budeme zabývat i sociálními tématy a vytvoříme návrhy plakátů. Významným zdrojem inspirace a podnětů se nám stanou i perforace Aleny Kučerové, otisky Adrieny Šimotové a grafiky Naděždy Plíškové.