Dynamická scénografie II – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Devětsil 1920–1931

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

Objekt nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belhoradska@ghmp.cz

Související výstavy
Devětsil 1920–1931

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu proběhne komentovaná prohlídka výstavy, která bude náročností a výkladem přizpůsobena nejmenším návštěvníkům. Seznámíme se s dobovou atmosférou, kontextem, podmínkami a vlivy, za kterých skupina Devětsil vznikla, a s jejími hlavními členy a nejvýznamnějšími díly. Pozornost bude věnována také scénickým návrhům a experimentálnímu divadlu, které se stanou naší inspirací pro vlastní práci. Výtvarná tvorba bude směřovat k sestavení jednoduchého příběhu za pomocí scénických obrazů. Tvorba bude probíhat v historických prostorách koncertního sálu Domu U Kamenného zvonu.