Vezměte si kanál na triko

28. 7. 2022

Kolektiv Prádelna je umělecké sdružení žen, které mají zkušenost s životem na ulici. Tyto ženy chtějí o bezdomovectví a vlastních životních zkušenostech mluvit a ovlivňovat tím způsob, jakým je vnímá majoritní společnost. Jejich hlavním cílem je ale pomáhat těm, kteří na ulici žijí, a to provozem pojízdné prádelny, jež by své služby poskytovala právě lidem bez domova.

Tento cíl jim může pomoci naplnit každý návštěvník výstavy Bienále Ve věci umění 2022 ve 2. patře Městské knihovny, kde jsou v bookshopu GHMP k zakoupení trička, která kolektiv Prádelna vyrábí. Tato trička vznikají otiskem poklopů pražských kanálů, které sdílejí osud lidí bez domova – život na ulici. Trička, co kus, to unikát, lze zakoupit za 450 Kč (platba je možná pouze v hotovosti).

Nákup můžete spojit s příjemným setkáním. Kolektiv Prádelna se jednou týdně pravidelně schází, a to každé úterý od 15 do 18 hodin po celou dobu trvání výstavy Bienále Ve věci umění 2022.