Vezměte si kanál na triko

28. 7. 2022

Kolektiv Prádelna je umělecké sdružení žen, které mají zkušenost s životem na ulici. Tyto ženy chtějí o bezdomovectví a vlastních životních zkušenostech mluvit a ovlivňovat tím způsob, jakým je vnímá majoritní společnost. Jejich hlavním cílem je ale pomáhat těm, kteří na ulici žijí, a to provozem pojízdné prádelny, jež by své služby poskytovala právě lidem bez domova.

Tento cíl jim můžete pomoci naplnit zakoupením trička, která kolektiv Prádelna vyrábí. Tato trička vznikají otiskem poklopů pražských kanálů, které sdílejí osud lidí bez domova – život na ulici. Trička, co kus, to unikát, lze zakoupit za 450 Kč (platba je možná pouze v hotovosti).

Trička jsou k dispozici v knihkupectví Domu U Kamenného zvonu.