Milenci, Kamenný svět, Sedící dívka a Sousoší sv. Kajetána na Karlově mostě – aktuálně ve veřejném prostoru

30. 10. 2020

Milenci
Dokončili jsme restaurování sousoší Milenci sochaře Miroslava Jiravy z roku 1966, které se na jaře tohoto roku přesunulo na nové místo v upravovaném parku v ulici U Kněžské louky. Opravené dílo se tak stává – způsobem odpovídajícím jeho umělecké hodnotě a estetické kvalitě – výtvarnou pointou nově komponovaného veřejného prostoru.

Kamenný květ
V polovině srpna 2020 bylo dokončeno restaurování abstraktní plastiky Zdeny Fibichové z roku 1971 Kamenný květ. Při restaurování byla socha celkově očištěna, nízký kruhový sokl s kamenným obkladem byl opraven a nově doplněn.

Sedící dívka
Plastika Sedící dívka od Lubomíra Růžičky, která byla osazena roku 1984 v prostoru sídliště Kamýk, prošla v roce 2020 restaurátorským zásahem. Socha byla očištěna, opraveny byly její poškozené části a pod sochou byl vytvořen nový sokl, který lépe odpovídá jejímu měřítku.

Sousoší sv. Kajetána na Karlově mostě
Sousoší sv. Kajetána, dokončené roku 1709 významným pražským sochařem Ferdinandem Maxmiliánem Brokoffem, patří k nejvýraznějším sochařským dílům na Karlově mostě. Rekonstrukčním a restaurátorským zásahem se tomuto výjimečnému uměleckému dílu dostalo péče potřebné k zajištění jeho zachování v náročných exteriérových podmínkách. Celkové laserové očištění velmi zajímavě koncipovaného sousoší umožnilo mimo jiné lepší vnímání významných sochařských detailů, kterými je v bohaté míře opatřeno.