Aktuální opatření v GHMP

27. 5. 2021

Vážení návštěvníci,

současná pravidla, kterými je Galerie hlavního města Prahy povinována se řídit, jsou následující:

Výstavní prostory mohou být zaplněny jen do 50 % kapacity.

Při účasti na akcích v interiéru i exteriéru je povinné nošení respirátorů.

Skupinové prohlídky s průvodcem: celkový počet ve skupině včetně průvodce není vyšší než 10 osob a všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19. Skupiny nad 10 a maximálně do 30 osob musí s výjimkou dětí do 6 let prokázat, že splňují podmínky TNO (tedy jsou 21 dní po první dávce očkování, prodělali Covid-19, prokáží se negativním antigenním testem ne starším 72 hodin nebo negativním PCR testem ne starším 7 dní – potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení o negativním testu provedeném ve škole či škol. zařízení); povinná je ochrana dýchacích cest.

Prosíme vás o sledování aktuálních opatření a o jejich dodržování.

Děkujeme za pochopení

Galerie hlavního města Prahy