Aktuální opatření v GHMP

30. 11. 2021

Vážení návštěvníci,

současná nařízení, kterými se Galerie hlavního města Prahy řídí, jsou následující:

Návštěvníci jsou povinni mít zakryté dýchací cesty v budovách GHMP, a to respirátorem nebo obdobným prostředkem splňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Při účasti na akcích (doprovodné programy, vernisáže, dernisáže a další) v interiéru i exteriéru je povinné nošení respirátorů a návštěvníci musí u vchodu do objektu prokázat, že splňují podmínky ON.

Skupinové prohlídky jsou možné. Pokud se jí účastní více než 20 osob, musí účastníci starší 12 let prokázat splnění ON podmínek. Návštěvníci jsou povinni dodržovat rozestup 1,5 metru.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

Kontrola ON se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby.

ON: návštěvníci mají plně dokončené očkování, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní, nebo prokáží prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce.

Podrobné informace najdete na vlada.cz 

Podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. se nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci.

Prosíme vás o sledování aktuálních opatření a o jejich dodržování.

Děkujeme za pochopení.

Galerie hlavního města Prahy