Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

výzva k podání cenové nabídky – Dodávka mobiliáře – nové vstupní prostory Městské knihovny GHMP

Tato veřejná zakázka malého rozsahu na služby není zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, odkazy na paragrafy uvedeného zákona jsou uváděny pouze za účelem jednoznačnosti požadavků zadavatele zde dále vymezených.


Předmětem zakázky je dodávka mobiliáře pro vstupní prostory výstavní síně Galerie hlavního města Prahy ve 2. patře budovy Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 98/1 (vchod z Valentinské ulice), 110 00 Praha 1 (dále jen Městská knihovna).

 

Datum vyhlášení veřejné soutěže: 15. 6. 2020

Lhůta pro podání nabídek: do pondělí 13. 7. 2020 do 12 hodin

Nabídky je možno podávat osobně v pondělí až pátek od 10:00 do 15:00 hod

Místem pro podávání nabídek v písemné podobě je kancelář ředitelství Galerie hlavního města Prahy, Revoluční 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město

 

Ke stažení: 
Výzva

Zodpovězení dotazu uchazeče a posunutí lhůty pro podání nabídek

Přílohy v elektronické podobě: 
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4